Fysiotherapeuten

De samenwerking tussen de ROHWN en de fysiotherapeuten in de regio wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die jaarlijks wordt afgesloten. De fysiotherapeut waarmee de zorggroep ROHWN samenwerkt, is een hbo-opgeleide professional met voldoende kennis en ervaring. Om de kwaliteit te waarborgen zijn de volgende uitgangspunten bij het aangaan van een overeenkomst leidend:

·       De fysiotherapeut volgt bij- en nascholingen en houdt de vakliteratuur bij;
·       De fysiotherapeut is lid van de KNGF, staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en staat open voor feedback en toetsing;
·       Aanwezigheid en toepassen van protocollen;
·       Behandelgemiddelde gelijk aan of onder de regionale spreiding;
·       Aanwezigheid van diverse specialisaties, ter voorkoming van doorverwijzing naar een andere praktijk.
 
Bent u fysiotherapeut en heeft u belangstelling om een overeenkomst met de ROHWN aan te gaan? Neem dan contact op met het bureau van ROHWN: 0252 – 767 099 of info@wsvsupport.nl

Fysiotherapeuten aangesloten bij ROHWN