Kwaliteit

WSV Support ondersteunt wijksamenwerkingsverbanden en eerstelijns zorgverleners bij de uitvoering van ketenzorg en wijkzorg. Het kwaliteitsbeleid richt zich onder meer op:

Zorgprogramma’s

WSV Support ondersteunt WSV’s en zorgverleners bij de implementatie en/of uitvoering van ketenzorg en doorontwikkeling naar geïntegreerde en persoonsgerichte zorg. Dit geldt voor COPD, Astma, CVRM, Diabetes mellitus, GGZ/Angst- en stemmingsstoornissen en Ouderenzorg.

WSV Support zorgt er samen met haar kwaliteitsteam, kaderhuisartsen en de beleidscommissie Kwaliteit voor dat de zorgprogramma’s up-to-date beschikbaar zijn en blijven voor de wijksamenwerkingsverbanden. Dit in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg.

Extractie, rapportage en benchmark

WSV Support biedt ondersteuning bij het extraheren van data uit het HIS en het genereren van rapportages en benchmarkdata middels VIP Live. Zo ondersteunen we WSV’s bij het leveren van indicatoren voor de benchmark Transparante ketenzorg en maken we kwaliteitsverbetering inzichtelijk naar aanleiding van de benchmark. Tevens wordt ondersteuning geboden bij spiegelavonden van WSV’s en bij het maken van rapportages op maat ten behoeve van het kwaliteitsjaarverslag van WSV’s.

HKZ-certificering

WSV Support biedt aangesloten wijksamenwerkingsverbanden de mogelijkheid om aan te sluiten bij de ‘multi-site’ HKZ-certificering van WSV Support en ondersteunt WSV’s hierbij. Het betreft de HKZ-norm ‘Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein’, die betrekking heeft op de kwaliteit van dienstverlening. 

Kwaliteitshandboek en beheer

WSV Support biedt WSV’s de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van Q-link/Q-Base. Q-link is een webapplicatie voor het beheer van het kwaliteitshandboek, Q-base een webapplicatie voor het beheren van kwaliteitsregistraties, als hulpmiddel bij kwaliteitsmanagement.


WSV Support heeft of participeert in de volgende commissies:

Commissie Kwaliteit

De commissie Kwaliteit van WSV Support monitort de kwaliteit van uitvoering van chronische zorg door de aangesloten WSV’s. Ook onderzoekt en adviseert de commissie ten aanzien van (nieuwe) multidisciplinaire indicatoren en bewaakt de commissie het kwaliteitssysteem.

Kwaliteitsteam WSV Support

De medewerkers van het kwaliteitsteam ondersteunen individuele praktijken en WSV’s op verzoek bij de uitvoering, implementatie en borging van chronische zorg, GGZ en Ouderenzorg. Ook wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering en implementatie van specifieke projecten zoals Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept.

Overlegtafel Kwaliteit Rijn en Duin

WSV Support participeert in de regionale overlegtafel Kwaliteit. Hieraan nemen de zorggroepen deel die per 1 januari 2023 opgaan in de nieuwe regio-organisatie Rijn en Duin.  

Gerelateerde artikelen: