Ondersteuning

WSV Support heeft ruime ervaring met het oprichten en ondersteunen van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden (WSV) in de regio Zuid-Holland Noord. De ondersteuning door WSV Support aan wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten praktijkhouders spitst zich in grote lijnen toe op vijf deelgebieden:

Samenwerking

 • Ondersteuning bij start WSV
 • Relatiemanagement WSV
 • Transmurale samenwerking
 • Bestuurlijk overleg WSV / WSV Support

Ondersteuning bij implementatie en borging

 • Vertalen wetgeving naar de gevolgen voor WSV en WSV Support
 • Coördinatie van het kwaliteitsteam, ten behoeve van de uitvoering van ketenzorg
 • Ontwikkelen communicatiebeleid wsv en WSV Support
 • Implementatie en borging Positieve Gezondheid
 • Ontwikkelen stappenplan voor de implementatie van HKZ
 • Implementatie en borging Welzijn op recept
 • Uitvoeren van een wijkscan

Projecten informatiebeleid / ICT

 • Online inzage patiëntendossier (OPEN)
 • Stimuleren gebruik patiëntendossier/portaal (OPEN)
 • VIP Samenwerken
 • Onderzoek inzet zelfmeetinstrumenten
 • Inzet voorbereidende vragenlijsten in VIP Live
 • Meting gebruik PGO
 • Inzet EHealth-tools
 • Sleutelnet/communicatie in de wijk
 • Regionale (big) data i.s.m. PHEG/Elan
 • Inzet Digicoach

Ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek

 • Vertegenwoordiging in bestuur ZWconnect
 • Ontwikkelen arbeidsmarktplan inclusief werving en detachering
 • Ondersteuning wsv bij ontwikkelen HRM-beleid
 • Instroomtraject doktersassistenten, praktijkondersteuners en apothekersassistenten

Kwaliteits- & Innovatiebeleid ROHWN

 • Kwaliteits- en ondersteuningsbeleid Chronische Zorg
 • Ontwikkelen scholingsbeleid integrale zorg
 • Ontwikkelen kwaliteitstool Carings, gericht op samenwerking en patiënttevredenheid


Voor meer informatie over wijksamenwerkingsverbanden kunt u contact opnemen met bestuurssecretaris Antje Kleef via a.kleef@wsvsupport.nl / 0252–767099.