Organisatie

WSV Support is de coöperatie van en voor wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) in Zuid-Holland Noord. WSV Support ondersteunt en ontzorgt WSV’s en daarbij aangesloten zorgverleners in de eerstelijnszorg: huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en andere paramedici. Bij WSV Support zijn momenteel 15 wijksamenwerkingsverbanden aangesloten, waarvan de leden aan ruim 287.000 patiënten zorg verlenen.  

WSV Support is per 1 januari 2022 voortgekomen uit ROHWN. De coöperatie richt haar ondersteuning aan WSV’s onder meer op: samenwerking rond zorgprogramma’s & kwaliteit, financiële administratie, de oprichting en borging van WSV’s, ICT & Communicatie, arbeidsmarkt & HRM en innovatieve projecten zoals Positieve Gezondheid en patiëntenparticipatie.

Aangesloten wijksamenwerkingsverbanden hebben middels de Algemene Ledenvergadering inspraak en kunnen sturing uitoefenen op het beleid van WSV Support.

Missie

WSV Support is een professionele organisatie, die kwaliteit structureel borgt, kaders stelt voor de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden, door middel van een inhoudelijke dialoog met hen ondersteuning biedt en vanuit een mandaat afspraken kan maken met de betrokken stakeholders.

Wij verwezenlijken onze missie door te werken vanuit de volgende uitgangspunten en waarden:

  • Professionaliteit en ondernemerschap;
  • Kwaliteit te borgen (HKZ-gecertificeerd);
  • Faciliteren en ondersteunen;
  • Samen te werken

Visie

WSV Support is een aanspreekbare en toonaangevende organisatie. De organisatie die wil richting geven, regie nemen en de positie van de eerstelijn en wijksamenwerkingsverbanden verstevigen. Het uitgangspunt is daarbij steeds dat WSV Support goed inspeelt op de veranderingen in het zorglandschap en de dynamiek van de stelsel- en financieringswijzigingen. WSV Support is en blijft herkenbaar voor de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden, laagdrempelig met een luisterend oor voor opbouwende kritiek en verbetervoorstellen. De visie van WSV Support vraagt om actieve participatie van de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden.