Referenties

WSV HILLEGOM

Zorgverleners in Hillegom tekenden op 5 oktober 2020 de oprichtingsakte van wijksamenwerkingsverband Hillegom. “Een heuglijk moment”, reageert huisarts Edwin Wallaart op de oprichting van wsv Hillegom, waarvan hij de voorzitter is. “Hiermee voorzien we in de behoefte om zorgverlening gezamenlijk, vanuit verschillende disciplines, te organiseren. We willen de juiste zorg op de juiste plek leveren en een herkenbaar aanspreekpunt in het dorp worden.”

“Zonder ROHWN (de voorloper van WSV Support, red.) hadden we niet op dit punt gestaan”, aldus Wallaart. “Ze beschikken over veel expertise en ervaring op dit gebied, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Nu is het zaak om door te pakken.”

Het bestuur van wijksamenwerkingsverband Hillegom, v.l.n.r. huisarts Edwin Wallaart (voorzitter), apotheker Hans Walstra (penningmeester), fysiotherapeut Joost Ruigrok (algemeen bestuurslid) en huisarts Merel van der Kleij (secretaris). Foto: Yvonne Fotografie.

Lees hier het volledige artikel over de oprichting van wijksamenwerkingsverband Hillegom.


WSV OEGSTGEEST

Op 7 oktober 2020 kwam een aantal huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en een diëtist bijeen om de oprichting van Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest te vieren. “De zorg rond chronisch zieken moet verder gestructureerd worden en gemeentebreed worden opgezet”, aldus Rogier van Geldre, huisarts en voorzitter van de stichting, tegenover de Oegstgeester Courant. “We willen echt een professionaliseringsslag maken. Voor patiënten wordt de zorg ook duidelijker als ze één aanspreekpunt hebben en de verschillende zorgverleners van elkaar weten wat er aan de hand is.”

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om ook samenwerking op te bouwen met het Sociaal Team Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest. “We willen de zorginfrastructuur in de wijk versterken en daarmee de samenwerking met andere partijen zoals de thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisaties, GGZ en de ziekenhuizen in de regio verder optimaliseren.”

Het bestuur van Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, v.l.n.r. huisarts Rogier van Geldre (voorzitter), huisarts Milja Matthijsen (secretaris) en apotheker Michiel Grijsen (penningmeester).

Lees hier een artikel in de Oegstgeester Courant over de oprichting van Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest.


WSV KAAG EN BRAASSEM SAMEN GEZOND

Alle zorgaanbieders in de gemeente Kaag en Braassem werken sinds 2019 samen in het wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond. Daarbinnen is er niet alleen veel contact tussen zorgverleners, maar ook met welzijnsorganisaties. Een groot goed, aldus Wietske Overmars, apotheker-eigenaar van twee apotheken in Roelofarendsveen en bestuurslid van het wijksamenwerkingsverband. “Door korte lijnen tussen zorg en welzijn kunnen we patiënten eerder en beter naar elkaar verwijzen. Als je bij elkaar zit, krijg je kruisbestuiving van kennis en nieuwe ideeën. Met bijvoorbeeld een wijkscan zien we waaraan inwoners behoefte hebben en kunnen we hen de juiste zorg op de juiste plek leveren. Zeker met de toenemende vergrijzing is het belangrijk om als zorg en welzijn samen op te trekken.”

Wietske Overmars, bestuurslid van het wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond.

Lees hier het interview met Wietske Overmars in de zorgspecial (voorjaar 2020, zie pag. 11) van Heel Holland Zorgt.


ZORGGROEP VOORHOUT - WARMOND

In Voorhout en Warmond ontstond een van de eerste wijksamenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord. “In eerste instantie hebben we chronische zorgprogramma’s opgezet”, vertelt huisarts en voorzitter van het wijksamenwerkingsverband Frans Zonneveld. Wijkcoördinator Carola van Maris voegt eraan toe: “Met een multidisciplinaire samenwerking is er bovendien meer geld voorhanden om projecten op te pakken. Denk aan het herkennen van depressie in de wijk, het afbouwen van medicatie, projecten voor ouderenzorg en eHealth in de wijk.” Het tweetal benadrukt dat ook patiënten merken dat er steeds nauwere samenwerking plaatsvindt tussen zorgverleners. “Er is meer onderling contact en zorgverleners weten elkaar beter en sneller te vinden. Dat geeft bij patiënten rust en vertrouwen.”

Wijkcoördinator Carola van Maris en Frans Zonneveld, voorzitter van Zorggroep Voorhout - Warmond.