Scholing

Om de deskundigheid van professionals in de eerstelijnszorg op peil te brengen en te houden, is scholing essentieel.

Wat doet WSV Support?

©aliber Academie

In opdracht van onder andere WSV Support en Knooppunt Ketenzorg biedt de ©aliber Academie deskundigheidsbevordering voor eerstelijns zorgverleners in Zuid-Holland Noord.

Op basis van de regionale ketenzorgprogramma’s levert de ©aliber Academie een totaalpakket bestaande uit zowel de praktische organisatie als het inhoudelijke programma in samenwerking met kaderhuisartsen. Ook handelt de ©aliber Academie de accreditatie-aanvraag af en zorgt voor de evaluatie.

In het kader van kwaliteitsbeleid in relatie tot deskundigheidsbevordering richt de ©aliber Academie zich onder meer op:

  • Het volgen van de Caspir module door huisartsen en praktijkondersteuners;
  • Inhoudelijke deskundigheidsbevordering gericht op voedingsadviezen en leefstijl;
  • Verdiepende scholing binnen alle zorgprogramma’s;
  • Het starten van scholing voor nieuwe zorgprogramma’s;
  • Deskundigheidsbevordering rondom digitale vaardigheden.

Sommige scholingen vinden op locatie plaats, andere zijn online te volgen. Ook ontwikkelt de ©aliber Academie webinars voor zorgverleners die bij WSV Support zijn aangesloten. De webinars zijn voor leden via deze pagina op elk moment terug te kijken. 

Behalve deskundigheidsbevordering in Zuid-Holland Noord biedt de ©aliber Academie op aanvraag ook (scholings)ondersteuning in andere regio's.

Bekijk het complete scholingsaanbod van de ©aliber Academie

Leergang WSV-besturen

Samen met Rijncoepel, Reos en Zorg en Zekerheid heeft WSV Support het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een vijfdaagse leergang voor WSV-besturen. De eerste leergang is 17 maart 2022 van start gegaan.

Regionale Scholingscommissie

In 2020 is de Regionale Scholingscommissie van start gegaan in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg. WSV Support levert hierin een inhoudelijke bijdrage om te komen tot een goede afstemming voor de regionale scholingsagenda, op basis van de regionale zorgprogramma’s, behoeften vanuit zorgverleners en input van kaderhuisartsen.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie over scholingen? Neem contact op met Jonathan Baldi via info@sso-caliber.nl.

Gerelateerde artikelen: